Aksjeklubben 13-Opp

January, 2014

Status ny portefølge

      

 

Plassering i korte, renter.

Investment Strategy & Advice 21. januar 2014   Reelt sett negativ avkastning i år igjen… For en risikoavers investor kan sparing i korte renter (typisk bankkonto eller pengemarkedsfond) virke som en smart og sikker strategi, men det investoren glemmer er at ikke alltid korte renter klarer å kompensere for inflasjon, skatt på renteinntekter og eventuell […]

 

Liverpool tur

I forbindelse med Liverpool turen må alle scanne inn sitt pass og sende det til Jan sporenstraks! Jan skal booke flybilletter i en samlet bestilling!