Aksjeklubben 13-Opp

October, 2014

Jubileumsvideo: Solstad Offhore

I forbindelse med 50-års jubileumet til Solstad Offshore er det laget en presentasjonsfilm som er verdt å se på.