Aksjeklubben 13-Opp

March, 2015

Olav vinner av K1-2015

Olav er suveren vinner K1-2015 med Thin Film Electronic med 25,91% tett fulgt av Torgeir og Arild. Vinflaske nr 1 i boks Olav – gratulerer!