Aksjeklubben 13-Opp

Per Jonny nok en gang vinner!

Vinner av K6 blir Per Jonny med BW LPG (19,1% oppgang), fulgt av Torgeir og Rune. Vi gratulerer!

Leave a Reply