Aksjeklubben 13-Opp

25. januar 2015 (Årsmøte)

Sted: Asparhaug 12, kl 20:30-22:00
Ikke møtt: Rune

1. Styrets beretning: ok, ingen innvendinger
2. Regnskap: OK, skatterapport kommer
3. Vedtektsendringer: ingen endringer
4. Nytt styre:
a. Leder: Torgeir
b. Revisor: Jan
c. Nestleder: Arild
d. Referent: Jarle
e. Regnskap/Dealmaker: Olav
5. Kontingent: 1.000 kr
6. Premiering, årsvinner Torgeir. Gratulere med utklassingssiffer, og en vel fortjent 1.plass

Roar du betaler: 2.000 kontingent for 2014 + 2015

Kontingent betales inn på konto 3333 20 81336 merkes med navn. Innen 10.februar 2015

Jarle.

———————————————————————-

Status:
Andelsverdi: 717,00
OSEBX: 603,28

Konkurranse:
Torgeir : Veidekke 78,00
Roar : Norwegian 301,00
Leif K. : Yara 405,20
Jan: RCL 658,50
Per J: Sas AB 16,40
Olav: Thin Film 5,52
Karsten : Hydro 43,48
Jarle : Entra 80,25
Arild Høgh LNG 81,25

“Alle” er kjøpskandidater ifølge teknisk analyse.

Porteføljeendringer:
Borregaard : ut
Telenor : ut
RCL : beholdes
Entra : beholdes
Veidekke: inn
Høgh Lng : inn
SAS AB : inn

God diskusjon rundt «Energifondet», dvs aksjer som vi holder i 1-2 år. Uten endringer, prøver på bunnfiske i oljesektoren. Flertallet var for en slik løsning, hvor vi ligger stille med ca. 20-25tusen kroner, resten gjør vi som før.

Vi kjøper: Seadrill ( Stop-loss på 40), Det Norske ( Stop-loss på 15) og Solstad ( Stop-loss på 40). Vi vurdere porteføljen «Engerifondet», i hvert møte.

Ingen tur til utlandet i 2015 – men satser på kanotur 

Ellers godt engasjement rundt oljeprisdiskusjonen.

Jarle Haug Pettersen