Aksjeklubben 13-Opp

22. november 2015

Sted: Jarl Kvam Transport
Tid: kl 20:30-22:00
Ikke møtt: Jarle (gitt beskjed), Karsten

Status:
Porteføljen har fått et rimelig godt løft etter god avkastning på spesielt AKVA Group. Vi har ca 10.000 på denne siden sist. I tillegg har denne også gitt oss et utbytte på kr 910,-. Utbytte har vi også fått på RCL på kr 130,-.

Dette gir oss en andelsverdi på kr 871,- (797,-). OSEBX er litt opp (625,81).
Ser vi de siste 3 år, slår vi børsen. Noe tyder på at vår investeringsstrategi fungerer.

Konkurranse:
Arild soleklar vinner med AKVA Group på K8-2015. (ikke fått vin).

Ny konkurranse:
Arild – AKVA Group (42,90) (Beholdes i klubben)
Per Jonny – Havfisk (30,80) (Kjøpes)
Karsten – ?
Jarle – Borregaard (48,80)
Torgeir – Orkla (71,60) (Beholdes i klubben)
Jan – SAS (18,90) (Kjøpes)
Roar – Veidekke (107,00) (Beholdes i klubben)
Rune – AF Gruppen (127,50)
Leif Karsten – Statoil (133,60)
Olav – Salmar (142,50)

For de som skal kjøpes i klubben, må Kitron og AF Gruppen selges.

Ellers gikk Olav på en kjempesmell med Bakkafrost sist konkurranse. Vi merket oss at RSI var i negativ trend på denne. Våre antakelser hadde rett! (Olav, du må vakne!! :))

Julebord:
Blir 5. desember på BKK Bygget. Olav/Jarle ordner med mat. Arild lager til en pol-liste til Olav, slik at vi får oss noe skikkelig øl i tillegg til vanlig butikkøl.

Ellers står Jarle for kveldens underholdning med Quiz. Ellers har vi også en konkurranse fra august om hva OSEBX og oljepris står i. Vinner her får en ekstra øl på julebordet.

Arild
(referent)


Hit Counter provided by laptop reviews