Aksjeklubben 13-Opp

24. januar 2015 (Årsmøte)

Tilstede : Torgeir, Jan, Arild, Roar, Karsten, Per Jonny, Rune, Olav og Jarle
Ikke møtt : Leif Karsten

Sted : Jarl Kvam, Transport
Tid : 20.30 -22.30

Agenda

1. Styrets beretning
2. Regnskap 2015
3. Vedtektsendringer
4. Valg av nytt styre
5. Kontingent 2016
6. Premiering 2015
7. Konkurranse 2016 – K 1
8. Nye Handler

1-6 Årsmøte
7-8 Vanlig møte

1. Styrets beretning
Jarle leste opp årsberetningen, gjennomgang av norsk økonomi, børsutvikling og klubbens verdiutvikling 2015. Godkjent.

2. Regnskap 2015
Olav gjennomgikk regnskapet for 2015 – klubbens inntekter balanserer med klubbens kostnader. Klubbens kostnader er i forbindelse med arrangementer, pluss årsavgift Investtech. Alle har tilgang til Investtech.
Ingen kommentar fra Revisor.
Klubbens regnskap ble godkjent.

3. Vedtektsendringer
Ingen innkomne forslag. Ble diskutert om mulige endringer av vedtekter knyttet til sammensetning/valg av nytt styre.
Arild lager oversikt til neste årsmøte om hvem som har sittet i styret og når.

4. Valg av nytt styre ( 1 år) :
a. Leder : Per Jonny
b. Nestleder : Arild
c. Revisor : Jan
d. Referent : Jarle
e. Regnskap/dealmaker : Olav
f. Webmaster : Arild ( på livstid)

5. Kontingent 2016
Ingen endringer i kontingent – 1.000 ,- for 2016 – betales inn til klubbens konto 3333.20.81336 innen 10.februar 2016 – husk å merke med navn og mail til Olav slik at han har kontroll.

6. Premiering for 2015
Konjakk til Olav, har tre 1.plasser av totalt 9 konkurranser. Ingen over ingen ved siden – gratulerer til Olav.

DSC_0380

7. Konkurranse K-1 2016
Navn; Selskap; Kurs; OBX, neste møte ( 552) Oljeprisen, neste møte( 32,25)
Torgeir Ocean Y. 58,75 Ned Ned ( 25)
Jan NEL 3,57 Opp Ned
Arild Kitron 3,79 Uendret Ned
Roar RCL* 764 Ned Ned (13)
Karsten Hexagon 19,40 Opp Ned
PJ XXL 93,75 Ned Ned
Rune STL 109,90 Litt opp Uforandret
Jarle Entra 68,00 Uforandret Opp
Olav AUSS 53,00 Ned Ned (29)

*) tas av børs i løpet av mars – bør vel selges innen den tid (?)

Portefølje : Orkla, Veidekke og Solstad.

Salg : Orkla & Veidekke
Vi har de lange brillene på Solstad, og den beholdes.
Kjøp : NEL, Kitron, RCL, STL, AUSS

Da har vi litt olje, litt teknologi, litt laks – dvs. litt av alt.
Olav du fikser handlene.
Vi har hatt meget god utvikling sammenlignet med Oslo Børs, glidende Stop Loss  har vi knekt koden etter 18 år – vent å se 😉
Per Jonny kommer med møteoversikt, så snart som mulig.

Jarle Haug Pettersen,
Referent


Hit Counter provided by laptop reviews