Aksjeklubben 13-Opp

23. mars 2017

Agenda:

1. Neste møte: 27.april – innkalling sendt.

Fellesutgifter:
Medlemskontigent 2017 1000,- 3333.20.81336 innen 10.februar 2017. – husk å merke med navn og mail til Arild og Olav.
Pr. 23. mars: 4-5 stk har ikke betalt.

 

2. Status

Oslo Børs: 693,96  (693,29)
Olje:  50,55 (56,52)
Andelsverdi: =  952,76  (999,18)

 

Portefølje:

Har: Aker, Olav Thon, Sparebank 1 SR bank.
Solstad har vi fortsatt – langsiktig.

3. Konkurranse. 

K1-2017 Karsten ikke tilstede, Olav som vinner ikke fått vin
K2-2017 Karsten ikke tilstede, Torgeir som vinner ikke fått vin

 

K2-2017 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Kurs 23.feb Kurs 23.mars Avkast. % Plass
Olav Olav Thon 171,5 165,50 3,50 5
Jan SR Bank 68,25 66,00 3,30 4
Karsten Techstep 6,2 5,69 8,23 7
Rune AF Gruppen 158,5 157,50 0,63 3
Arild Jinhui Shipping 12,35 10,60 14,17 10
Jarle Axaktor 2,65 2,36 10,94 8
Roar Aker 360 344,00 4,44 6
Leif Karsten Norsk Hydro 48,45 50,45 4,13 2
Torgeir Golden Ocean 55 62,75 14,09 1
Per Jonny Nordic Nanovector 110 94,50 14,09 9

 

K3-2017 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Kurs 23.mars Plass
Olav Yara 326,30 5
Jan Skandia Banken 73,50 4
Karsten Techstep 5,69 7
Rune AF Gruppen 157,50 3
Arild Jinhui Shipping 10,60 10
Jarle Axaktor 2,36 8
Roar Olav Thon 165,50 6
Leif Karsten Norsk Hydro 50,45 2
Torgeir Golden Ocean 62,75 1
Per Jonny Subsea 7 133,00 9

4. Porteføljeendring

Selge: Aker, Olav Thon, Sparebank 1 SR Bank
Beholde: Solstad
Kjøpe: Golden Ocean, Norsk Hydro, AF Gruppen, Skandiabanken, Yara

Strategi: Stop-loss 10%

Antatt utvikling til neste møte:  4 Opp,  4 Ned

5. Komitearbeid

Refleksjon:

Positiv for nærmiljø, Njord tildeling til Kværner.

Renta i USA har gått opp
Korreksjon eller videre oppgang.  Olje & Gass tegn på utflating/svak oppgang

Lokal optimisme.

Oljepris utvikling: Høy produksjon. USA vs. Opec avtale.  Økende lagertall USA.

Aksjesparekonto (i hovedsak relevant for oss som privatpersoner), link & link
Stimulerer til sparing og økt dynamikk i aksjemarkedet.

Nordmenn har 1000 Milliarder i fond – ca 1/6 av oljefondet.

Sosialaktivitet: Sykkeltur i Alicante – Olav utreder og lager forslag til opplegg.
Reise fra Stvgr. Anbefalte perioder:  utreise ca 28.april.  Olav sender ut forslag.  Avgjørelse senest 26.03.

Hårfagrerittet: 3.juni (midt i pinsen)

6. Eventuelt


Hit Counter provided by laptop reviews