Aksjeklubben 13-Opp

15. juni 2017

Aksjeklubben 13 OPP.  Møte 15.06.2017

Tilstede: Alle unntatt Karsten, Olav og Roar.

Agenda:

 1. Neste møte: 17.august – innkalling sendes.
 2. Kanotur: 1-2. juli ser ut til å være turdato.  endringer medfører tur etter ferien.
 3. Fellesutgifter:
  Medlemskontigent 2017 1000,- 3333.20.81336 innen 10.februar 2017. – husk å merke med navn og mail til Arild og Olav.
  Pr. 15. juni: ? stk har ikke betalt.

 

2.    Status

Oslo Børs: 696,79 (698,73)
Olje:  46,92 (51,03)
Andelsverdi: = 199 749 / 209 = 955,73 (971,97)

Web-side ikke oppdatert: Medlemskontigent, andelsverdi fra 2014 vises i andelsoversikt, tas vekk

 

Portefølje:

Har: Telenor, Statoil, Pioneer Property Group.  Stoploss salg: Axactor, Norsk Hydro
Solstad har vi fortsatt – langsiktig.

3.    Konkurranse.

K1-2017 Karsten ikke tilstede, Olav som vinner ikke fått vin

K2-2017 Karsten ikke tilstede, Torgeir som vinner ikke fått vin

K3-2017 Karsten ikke tilstede, Per Jonny som vinner ikke fått vin

K4-2017 Karsten ikke tilstede, Olav som vinner ikke fått vin

K4-2017 resultater

PS:  Utbytteoversikt:  www.utbytteinfo.com

K5

Navn Objekt Kurs 15.juni
Olav Orkla 84,95
Torgeir Statoil 143,70
Jan Olav Thon 169,00
Per Jonny Targovax 21,50
Roar
Arild Storebrand 53,10
Rune Havila 0,17
Leif Karsten Marine Harvest 145,10
Karsten Bergen Bio 21,60
Jarle Arcus 45,70

 

 

4.    Porteføljeendring

 

Selge: Telenor, Pioneer Property Group

Beholde: Statoil, Solstad

Kjøpe: Orkla, Olav Thon, Targovax, Storebrand

Strategi: Flytende stop-loss 10%

Antatt utvikling til neste møte:
1 Opp (Per Jonny), 2 Uendret (Jarle, Jan), 4 Ned (Rune, Leif Karsten, Arild, Torgeir)

 

5.    Komitearbeid

Refleksjoner:

Olje:  Lagrene faller ikke nok, for stor skiferoljeproduksjon, riggtelling viser høyere tall, Opec vs non Opex, Saudi Aramco skal børsnoteres i 2018

Krise i Hellas, Mye gjeld, Brexit

Sell in May and stay away? – se bunn av dette dokument

Nordnet kontoen

Fellesmøte med aksjeklubben Padlane VSOP:  høst 2017

 

Sosialaktiviteter:

 1. Sykkeltur i Alicante – 2017 utgaven DNS (did not start). Utmerket forslag.
  1. Komite: Olav+
 2. Hårfagrerittet: 3.juni (midt i pinsen). Deltagere:  Jan og Olav
  1. Komite: Olav +
 3. Første helg i juli
  1. Komite: Jan + Arild
 4. Fellesmøte med Padlane VSOP – September
 5. Julebord
  1. Komite: Jarle & Olav
 6. Sykkeltur i Alicante eller annet utland – 2018. Planlegges tidlig.
  1. Komite Olav og Jan
 7. Fotballkamp i utlandet 2018
  1. Liverpool – Leeds
  2. Leeds – Liverpool

Komite:  Rune + Roar – QA & Konsulent er Jan

 

8.      Eventuelt

 

selge seg ut av aksjemarkedet før sommerferien har lenge vært et av de mest populære sesongteoriene innen finans.

Rådet, som kan oversettes til «selg i mai og hold deg unna», går ut på at man skal selge aksjebeholdningen sin i mai for å unngå den mer usikre perioden i markedet fra mai til oktober.

Ifølge teorien vil en investor som følger dette mønsteret oppnå høyere avkastning enn med en investor som investere gjennom hele året.

Enkel forskning har gjennom årene gitt støtte til denne teorien i flere markeder. Mange har gjennom årenes løp sett på avkastningen i perioden mai til oktober og sammenlignet den med avkastningen man får i perioden november til april. I USA har for eksempel Dow Jones-indeksen siden 1950 gitt investorene en gjennomsnittlig avkastning på bare 0,3 prosent i perioden mai til oktober. I perioden fra november til april er snittavkastningen 7,5 prosent. Det er en betydelig forskjell.

Lignende statistiske øvelser er gjort for de nordiske børsene. Og resultatet er det samme: Avkastningen for perioden november til april er langt høyere enn for perioden mai til oktober.

Ingen har klart å bevise hvorfor det er slik. Det er neppe mulig, men populære teorier peker blant annet på lave handelsvolumer på børsen i sommerferien. Traderne har rett og slett tatt feire. De vil ikke bruke tiden på aksjemarkedet. Spekulasjonen avtar, og prispresset dempes. Den positive trenden i vinterhalvåret forklares gjerne med generelt økt aktivitet og investeringer i økonomien om vinteren.

En annen faktor som påvirker statistikken, er at mange av de store børskrakkene har kommer om høsten. Men man har heller ikke her noen forklaring på at dette tilsynelatende er et mønster.

Nå har imidlertid to forskere dykket dypere ned i tallene. En forsker ved Universitety of Queensland i Australia har sammen med den amerikanske professoren Terry Marsh analysert avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet tilbake til 1896. Funnene deres er oppsiktsvekkende.

Studien viser at avkastningen i de to periodene er tilnærmet lik i første, andre og fjerde år av de amerikanske presidentperiodene. Avkastningen på Dow Jones var i vinterperioden i snitt 3,3 prosent. I sommerperioden var avkastningen 2,3 prosent. Altså positivt og kun ett prosentpoeng under det du i snitt får fra november til april.

Men ser man på det tredje året i presidentperiodene, er tallenes tale en helt annen. I løpet av de siste 120 årene har man i disse periodene sett en forskjell mellom sommer- og vinterperioden på hele 11 prosentpoeng. Det er mye!

Vinterperioden (november til april) har i snitt hatt en positiv avkastning på 11 prosent, mens sommerperioden i snitt har gitt en negativ avkastning på 0,1 prosent.

De to forskerne har også analysert tilsvarende tall for aksjemarkedet i Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia, Japan, Australia og Singapore. Og jammen fant de ikke samme mønster der òg. Forskjellen i avkastningen om sommeren og vinteren er størst i de tredje året i den amerikanske presidentperioden. I resten av årene var forskjellen såkalt ikke signifikant.

I jakten på svar tvinges de to professorene over til spekulasjoner, men de har funnet en interessant studie: I 2013 publiserte forskere ved universitetet i Chicago en undersøkelse som viste at nivået av økonomisk usikkerhet er størst om vinteren i det tredje året av presidentperiodene. Og ifølge finansteorien må da markedet kompensere usikkerheten med større avkastning.

Skal man ta forskningen på alvor, betyr det at man ikke lenger har gode argumenter for å forlate aksjemarkedet i mai. I hvert fall ikke i år. Donald Trump er nå inne i sitt første år som president. Dersom mønsteret skal gjenta seg, vil det først være i mai 2019 at man skal selge seg ut.

Men nå er det gjerne slik i finansmarkedet at når noen har funnet et mønster de tror kan si noe om fremtiden, har markedet en egen evne til å finne nye veier. En «hemmelighet» alle kjenner, er lite verdt.

 


Hit Counter provided by laptop reviews