Aksjeklubben 13-Opp

Konkurranse 2019

Sammenlagt
Navn K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Sum Plass
Arild 8 6 1 1 2 5 23 1
Jan 10 1 2 10 4 4 31 3
Leif Karsten 2 5 4 2 7 9 29 2
Olav 7 4 5 6 9 8 39
Per Jonny 9 10 8 4 1 1 33
Rune 4 2 9 8 6 3 32
Torgeir 3 9 6 5 10 2 34
Jarle 1 3 3 9 5 10 31 3
Karsten 6 8 10 3 3 7 37
Roar 5 7 7 7 8 6 40
K6-2019 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Scanship 17.55 17.75 1.13 5
Jan Scatec Solar 101.90 108.40 6.37 4
Leif Karsten Tomra 268.60 242.20 -9.82 9
Olav Grieg Seafood 118.30 108.40 -8.36 8
Per Jonny BW LPG 41.90 49.94 19.18 1
Rune AF Gruppen 167.50 180.00 7.46 3
Torgeir Equinor 153.00 165.35 8.07 2
Jarle B2 Holding 7.38 6.54 -11.38 10
Karsten Medistim 175.00 167.00 -4.57 7
Roar Olav Thon 144.00 143.40 -0.41 6
K5-2019 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Scanship 13.00 17.55 35.00 2
Jan Scatec Solar 86.05 101.90 18.41 4
Leif Karsten Tomra 273.00 268.60 -1.61 7
Olav Grieg Seafood 128.00 118.30 -7.57 9
Per Jonny Crayon Group 22.90 32.40 41.48 1
Rune NEL 6.41 6.59 2.80 6
Torgeir Storebrand 65.66 53.64 -18.30 10
Jarle Fjordkraft 39.75 45.85 15.34 5
Karsten Medistim 139.00 175.00 25.89 3
Roar Yara 392.75 377.80 -3.74 8
K4-2019 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Scanship 10.75 13.00 20.93 1
Jan NEL 8.00 6.41 -19.87 10
Leif Karsten Tomra 252.00 273.00 8.33 2
Olav Solon 39.00 36.60 -6.15 6
Per Jonny Frontline 69.25 68.50 -1.08 4
Rune Kværner 13.58 12.63 -6.99 8
Torgeir Storebrand 67.68 65.66 -2.98 5
Jarle Ocean Yield 63.90 57.20 -10.48 9
Karsten Medistim 130.00 139.00 6.92 3
Roar Aker 523.00 490.60 -6.19 7
K3-2019 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Scanship 6.44 10.75 66.92 1
Jan NEL 5.94 8.00 34.68 2
Leif Karsten Tomra 240.50 252.00 4.78 4
Olav Solon 37.40 39.00 4.27 5
Per Jonny Atea 123.60 114.40 -7.44 8
Rune Schibsted A 361.50 314.40 -13.13 9
Torgeir Storebrand * 67.96 67.68 -0.41 6
Jarle Akva Group 66.00 71.00 7.57 3
Karsten Targovax 10.00 6.35 -36.50 10
Roar Yara 363.40 359.50 -1.07 7
K2-2019 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Bonheur 121.00 125.40 3.63 6
Jan NEL 4.84 5.94 22.72 1
Leif Karsten Tomra 229.99 240.50 5.02 5
Olav Solon 35.50 37.40 5.35 4
Per Jonny Self Storage Group 17.50 17.00 -2.85 10
Rune Schibsted A 326.40 361.50 10.75 2
Torgeir Equinor 196.75 193.50 -1.65 9
Jarle Elkem 28.65 31.80 8.48 3
Karsten Atlantic Sapphire 92.40 91.00 -1.51 8
Roar Aker 631.00 648.00 2.69 7
K1-2019 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Scanship 5.08 4.86 -4.33 8
Jan NEL 5.43 4.84 -10.86 10
Leif Karsten Tomra 211.50 229.00 8.27 2
Olav Solon 36.3 35.50 -2.20 7
Per Jonny Salmar 441.40 419.00 -5.07 9
Rune Mowi 191.00 195.40 2.30 4
Torgeir Equinor 188.35 196.50 4.32 3
Jarle Elkem 23.10 28.65 24.02 1
Karsten Atlantic Sapphire 92.00 92.40 0.43 6
Roar Yara International 350.40 353.80 0.97 5


Hit Counter provided by laptop reviews