Aksjeklubben 13-Opp

Konkurranse 2021

Sammenlagt
Navn K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Sum Plass
Arild 7 9 10 26
Jan 10 10 9 29
Leif Karsten 4 4 3 11 1
Olav 6 7 1 14 3
Per Jonny 3 3 7 13 2
Rune 5 5 5 15
Torgeir 8 1 4 13 2
Jarle 9 8 2 19
Karsten 1 2 8 11 1
Roar 2 6 6 14 3
K3-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Goodtech 13.50 11.90 -11.85% 10
Jan Scatec 276.40 272.80 -3.60% 9
Leif Karsten Yara 411.60 439.00 6.66% 3
Olav KID 90.80 101.50 11.78% 1
Per Jonny Strongpoint 30.90 30.80 -0.32% 7
Rune AF Gruppen 173.40 183.40 5.77% 5
Torgeir Frontline 61.15 64.70 5.81% 4
Jarle ABG Sundal Collier 7.89 8.59 8.87% 2
Karsten Multiconsult 160.00 159.00 -0.63% 8
Roar Aker 696.00 725.00 4.17% 6
K2-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Saga Pure 3.98 3.40 -14.57% 9
Jan Scatec 324.80 276.40 -14.90% 10
Leif Karsten Yara 388.00 411.60 6.08% 4
Olav Kahoot 109.40 107.80 -1.46% 7
Per Jonny Zalaris 55.00 59.00 7.27% 3
Rune AF Gruppen 164.60 173.40 5.35% 5
Torgeir Frontline 50.75 61.15 20.49% 1
Jarle Arcus 45.40 43.50 -4.19% 8
Karsten Multiconsult 140.00 160.00 14.29% 2
Roar Aker 662.00 696.00 5.14% 6
K1-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Saga Pure 4.22 3.98 -5.69% 7
Jan Scatec 388.00 324.80 -16.29% 10
Leif Karsten Yara 386.60 388.00 0.36% 4
Olav Kahoot 115.40 109.40 -5.20% 6
Per Jonny Hexagon 60.20 61.90 2.82% 3
Rune AF Gruppen 169.80 164.60 -3.06% 5
Torgeir Frontline 53.90 50.75 -5.84% 8
Jarle Axactor 9.83 8.89 -9.56% 9
Karsten Multiconsult 133.00 140.00 5.26% 1
Roar Aker 636.00 662.00 4.09% 2