Aksjeklubben 13-Opp

Andeldetaljer – Arild

Andeler Andelsverdi Kjøp/Salg Dato
2 2000.00 Kjøp 01.02.1999
1 2230.52 Kjøp 25.02.2000
1 2590.00 Kjøp 24.01.2001
1 2256.53 Kjøp 20.06.2001
1 1707.50 Kjøp 20.01.2002
1 767.41 Kjøp 04.04.2003
1 996.40 Kjøp 24.04.2006
1 1204.00 Kjøp 31.01.2007
2 885.50 Kjøp 31.01.2008
1 980.00 Kjøp 24.08.2008
4 775.00 Kjøp 23.10.2008
1 827.00 Kjøp 25.01.2009

Totalt Innskutt: 22430,36
Snitt Andelsverdi: 1319,43


Hit Counter provided by laptop reviews