Aksjeklubben 13-Opp

Medlemsoversikt & Styret

Navn Epost Telefon
Arild Håland halandarild@gmail.com 992 68 813
Jan Johnsen jan.b.johnsen@gmail.com 901 09 186
Jarle Haug Pettersen jarle.haug.pettersen@sr-bank.no 951 19 845
Leif Karsten Steinsvik lkast@frisurf.no 915 38 376
Olav Straum olav.straum@bkk.no 982 27 659
Per Jonny Håland perjh@statoil.com 482 97 382
Rune Romseland post@romseland.no 907 73 672
Torgeir Hovland torgeir.hovland@haugnett.no 481 28 472
Roar Ingebrigtsen roar.ingebrigtsen@haugnett.no 907 57 244
Karsten Østhus karsten.osthus@haugnett.no 949 78 677

Navn Styreverv
Arild Håland Webmaster (valgt på livstid)
Olav Straum Regnskap/Dealmaker (Valgt årsmøtet 2019)
Jan Johnsen Revisor (Valgt årsmøtet 2019)
Per Jonny Håland Leder (Valgt – Årsmøtet 2019)
Torgeir Hovland Nestleder (Valgt – Årsmøtet 2019)
Jarle Pettersen Sekretær (Valgt årsmøtet 2019)

Historisk styre & stell


Hit Counter provided by laptop reviews