Aksjeklubben 13-Opp

Andelsdetaljer – Karsten

Andeler Andelsverdi Kjøp/Salg Dato
2 775.00 Kjøp 23.10.2008
2 827.00 Kjøp 25.01.2009
3 1100.00 Kjøp 24.01.2010
3 1074.00 Kjøp 14.03.2010
2 998.00 Kjøp 04.02.2011
2 570.00 Kjøp 03.02.2013

Totalt Innskutt: 12862,00
Snitt Andelsverdi: 918,71


Hit Counter provided by laptop reviews