Aksjeklubben 13-Opp

Andelsdetaljer – Roar

Andeler Andelsverdi Kjøp/Salg Dato
5 2000.00 Kjøp 01.02.1999
2 2590.00 Kjøp 24.01.2001
2 1707.50 Kjøp 20.01.2002
1 2230.52 Kjøp 25.02.2002
-10 767.41 Salg 30.03.2003
3 996.40 Kjøp 24.04.2006
3 885.50 Kjøp 31.01.2008
7 775.00 Kjøp 23.10.2008
5 937.00 Kjøp 07.05.2011

Totalt Innskutt: 28907,12
Snitt Andelsverdi: 1605,95


Hit Counter provided by laptop reviews