Aksjeklubben 13-Opp

Andelsdetaljer – Torgeir

Andeler Andelsverdi Kjøp/Salg Dato
3 2000.00 Kjøp 01.02.1999
2 2590.00 Kjøp 24.01.2001
1 2256.53 Kjøp 20.06.2001
2 1707.50 Kjøp 20.01.2002
2 804.00 Kjøp 02.02.2005
4 1204.00 Kjøp 31.01.2007
4 885.50 Kjøp 31.01.2008
5 980.00 Kjøp 24.08.2008
3 775.00 Kjøp 23.10.2008

Totalt Innskutt: 34042,53
Snitt Andelsverdi: 1309,32


Hit Counter provided by laptop reviews