Aksjeklubben 13-Opp

15. desember 1998 (Stiftelsesmøtet)

Sted: Hjemme hos Per Jonny Tidspunkt: 15. des, kl. 20.00 – 23.00 Deltagere: Alle unntatt Trond og Rune

Agenda: 1. Visjoner / Innledning 2. Stifting av klubb 3. Registrering av klubb? 4. Valg av vedtekter 5. Valg av styre, formann, forretningsfører, web-master 6. Tidsplan 7. Eventuelt

Visjoner / Innledning: Etter en kort presentasjonsrunde, ble det pratet litt om hvorfor vi skulle starte aksjeklubb. Økonomi er et interessant tema for de fleste, og for å drive med aksjehandel må mye læres og vi må følge med på hva som skjer både nasjonalt og internasjonalt.

Det ble fokusert på at klubben skal være demokratisk og sosial; uvennskap pga. evt. uenigheter må unngås!. Det ble en del diskusjon hvorvidt klubben skal drive med disk-handel eller handel på Oslo Børs.

Stifting av klubb: Av de som var tilstede var det enighet om at vi skulle stifte klubben.

Registrering av klubb? Klubben vil ikke bli registrert i Brønnøysund-registeret. Den vil bli drevet som et “tippelag”. En av de som sitter i styret vil fungere som forretningsføre/revisor. Ettersom selvangivelsen blir “forenklet”, må det nye regelverket sjekkes mht. hvordan bilag til hver enkelt medlem sin selvangivelse skal ordnes.

Valg av vedtekter Vedtektene til Oslo Aksjeklubb ble gjennomgått og mindre endringer ble foretatt (se Vedtekter). Underlaget fra Aksjeklubben Bull Invest brukes som grunnlag for utarbeidelse av strategi, rapportering, andelsbevis etc. Aksjeklubben skal ha hjemmeside på Internett. Siden vil inneholde oversikt over aksjeportefølje, vedtekter, linker til aksje-relaterte sider, møtereferat, begrepsoversikt etc.

Valg av styre, formann?, forretningsfører, web-master Av de som var tilstede meldte følgende seg interessert i å være med i styret: Olav, Torgeir (revisor/forretningsfører), Jan, Arild (web-master og 4.mann i styret). Endelig styre velges på neste medlemsmøte.

Tidsplan Neste medlemsmøte ble satt til 12.01.99 kl. 20.00. Styre og vedtekter skal da velges. Målet er å erverve aksjer i løpet av januar. Forøvrig vil medlemsmøte avholdes den 2.tirsdagen i oddetallsmåned dersom ikke annet avtales. Torgeir medbringer betalings-giroer på neste medlemsmøte.

Eventuelt Som forberedelse til neste møte må følgende undersøkes/tenkes gjennom: 1. Hvilke alternativer har vi for aksjehandel? 2. Hva er diskhandel og hvilke regler gjelder? 3. Hvilke regler gjelder for handel på Oslo Børs? 4. Hvilket navn skal klubben ha? 13-Opp fungerer som navn inntil annet evt. avtales. 5. Hvilke alternative meglere finnes, og hvilke provisjoner skal disse ha? 6. Hva er status når det gjelder handel via Internett? 7. Hvilke aksjer skal vi erverve? Hver enkelt finner 2 alternativer før neste møte. 8. Innspill/kommentarer til vedtekter, strategi etc.

Neste medlemsmøte: 12.01.99 kl. 20.00. Roy ordner med møte-lokale og Arild vil sende ut møteinnkalling med agenda i løpet av uke 1.

Referent: Per Jonny Håland

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews