Aksjeklubben 13-Opp

12. februar 2012

Sted: Asparhaug 12
Tidspunkt: 12. feb, kl. 20.30-22.30

Deltagere: Arild, Jan, Olav, Jarle, Per Jonny, Leif Karsten, Karsten, Rune, Torgeir.

Årsmøte:

1.    Regnskap 2011 – Godkjent
2.    Revisor 2011 – Godkjent
3.    Årsberetning 2011 – Godkjent

Årsberetning aksjeklubben 13 Opp – 2011

Aksjeåret 2011 ble et meget turbulent år på Oslo Børs (OB), indeksen startet på 440 poeng og hadde en flat og fallende utvikling frem til sommeren. I løpet av sommeren falt indeksen med 90 poeng, og nådde bunnen i oktober med 325 poeng. På tampen av året gikk steg markedet og avsluttet året i overkant av 384 poeng. Nedgangen på 12,73% skyldes i all hovedsak utfordringer knyttet til statsfinanser i EU. ( PIGS-landene). På sommeren ble det stor usikkerhet knyttet til situasjonen i Hellas, og aksjemarkedet reagerte negativt på nyhetene. Gjennom hele høsten har EU / IMF jobbet med en løsning for de europeiske landene som har store underskudd på statsbudsjettene, samt stor gjeldsgrad. Spesielt aksjemarkedene i Europa har vært preget av dette, og at det ser ut som om at det er vanskelig å komme frem til en felles løsning i EU. De amerikanske aksjemarkedene har vært betydelig bedre og målt i NOK hadde de en oppgang på vel 3%. Oljeprisen har holdt seg på høye nivåer gjennom hele året, og har vært preget av usikkerhet spesielt på tilbudssiden. ( Libya,samt situasjonen rundt Iran/Irak). Snittprisen på BrentOlje har vært i overkant av 100$ fatet, noe som er bra for OB. Det har også blitt spekulert i om veksten i Kina har vært for høy, og kinesiske myndigheter har strammet inn pengepolitikk for å få kontroll på veksten/prisøkningen i landet, Kina hadde en vekst i 2011 på 9,8%, mens veksten i Norge var på 2,1%. Utsiktene for en innstramming i Europa, vil gi eksportbedrifter i Norge utfordringer på salgssiden. En annen sektor som har hatt store utfordringer i 2011 er lakseprodusentene på OB, hvor lakseprisen har svingt fra 44 pr. kg og ned på 18 kr. pr kg i 4 kvartal. De fleste lakseselskaper har hatt et meget utfordrende år, og bransjen er ned med 50% i snitt. Største fallet har Grieg Seafood hatt med 78% nedgang i aksjekursen. Innenfor shippingsektoren har det også vært meget stor fall, og det gjelder de fleste segmenter. Tank og tørrbulk har hatt et meget stort fall i sine fraktrater, sammen med fryseskip. Bilfrakt har holdt seg stabilt, eneste segment som har hatt en stor oppgang er innenfor LNGtransport. Spesielt Golar som er kontrollert av J. Fredriksen har hatt en meget god utvikling. Spillselskapet Funcom hadde en oppgang på om lag 300% som var OB beste. Utviklingen i rentemarkedet har vært preget av situasjonen i EU, og sentralbankene har redusert renten. Norges Bank satte ned renten på siste rentemøte, og styringsrenten er 1,75%. Pengemarkedsrenten som gir et bedre bilde av fundingssituasjonen til banken har steget, grunnet i usikkerhet bankene i mellom. Fastrenten er på historisk lave nivåer, som viser at det er stor usikkerhet også i rentemarkedet. Boligprisutviklingen i Norge har vært god ( 8,8% oppgang), drevet av lav arbeidsledighet, lav boligbygging, netto tilflytting og god tilgang på kapital og lave renter. Finanstilsynet har strammet til finansieringsreglene for å dempe noe av prisveksten, det er spesielt i de største byene at veksten har vært størst. Kvadratmeterprisen i Stavanger/Sandnes er nå på Oslonivå.

Klubben har vært mindre aktiv på OB i 2011, det er foretatt 15 handler og vi har mottatt 9,500 i utbytte. Pr. årsskifte hadde vi 200 aksjer i WWI, og 190 aksjer i STL. Resten var plassert i banken.  Vi har jevnlig hatt møter ( alltid hyggelig hos Arild), hvor oppmøte har vært varierende. Vi hadde i år julebord ( hvor også kånene var invitert), dette var et vellykket arrangement med julemat i tradisjonen tro på Naustet.

Haugesund, 23.01.2012

4.    Valg av styresammensetning
·         Leder 2012 : Arild (1 nytt år)
·         Styremedlem : Karsten
·         Revisor : Jan
·         Regnskap : Olav
·         Referent : Jarle

5.    Årskontigent : 1,000

 

Ordinært klubbmøte:

1.    AS etablering
Avvente, ikke tatt noe valg

2.    Ny megler
Netfonds, etablering her slik at vi ikke blander sammen klubb og privatperson

3.    Investeringsfilosofi
Ny strategi, basert på topp 5 fra forrige konkurranse. Hvor vi investerer 1/5 del i hver av aksjene, hvis en ikke møter på klubbmøte – tas ikke denne aksjen med i investeringen. Vi legger inn 20% Stop-loss. Muligheter å velge kontanter. Handler første handelsdag etter klubbmøte. Rebalansering hvis porteføljen blir for stor. Olav foretar i første omgang handlene.

Medlem
Aksje/Kommentar
Kurs

Arild
TSU   – stigende trendkanal
-Noe høy RSI
0,78

Per J.
GOGL –teknisk positiv
5,45

Torgeir
STL – gode resultater,erstatingsfaktor>1, utbytte 6,5
156,20

Jan
Golar, LNG med gode rater
253,50

Jarle
SFR, utbytte 1,80, falt mye
37,33

Olav
TGS
154,90

Leif Karsten
SUB7
126,00

Rune
Frontline
27,73

Roar

Årskonkurransen : premiering 1/2/3 plassen.

Andelsverdi : 612,00
Antall andeler : 207

Arild lager forslag til ny møteplan til neste møte 18/3 kl. 20,30

4.Annet :

Roy har solgt seg ut av klubben.

Følgende portefølje til neste møte
Antall   :                                  Kurs i dag :
Golar
90
252,10

GOGL
4000
5,48

STL
190
155,90

SFR
600
37,51

TSU
32000
0,76

Måtte den beste vinne.

Arild vinner av K1-2012 (ikke fått vin)

Jarle Haug Pettersen
Referent


Hit Counter provided by laptop reviews