Aksjeklubben 13-Opp

1. mai 2011

Sted: Asparhaug 12 Frakkagjerd
Tidspunkt: 1. mai, kl. 20.30-22.00

Tilstede: Per Jonny, Jarle, Jan, Olav, Arild

Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte
Gjennomgikk raskt forrige møtereferat

Markeds og klubbstatus
OSEBX 447,74. Andelsverdi: 937,72
Dollar: 5,23 og Oljepris: 125

Vi bør satse på å holde utbytteselskap (MHG, STL). RCCL har gitt gode resultater. Vi er for tiden 100% investert.
Konkurranse
Jan vinner av K3-2011 med Rocksource (19%). (fått vin)

Ny konkurranse (K4-2011):
Jan – Rocksource 3,69
Arild – Polarcus 6,80
Jarle – Veidekke 53
Per Jonny – Aker Solutions 126,60
Olav – Eltek 6,68
Torgeir – Telenor 90,65
Vurdering av nye kjøpskandidater, Investeringsstrategi
Vi bør satse på å selge GOGL på en god dag. Kandidater: Rocksource, Aker Solutions eller REC
AS?
Positivt til et fremtidig AS. Bør vurderes å få gjort innen 31.12?

Kanotur
Kanoturen settes til 18-19. juni. Arild sender ut mail til alle.

Neste møte
5. juni

 

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews