Aksjeklubben 13-Opp

27. mars 2011

Sted: Asparhaug 12 Frakkagjerd
Tidspunkt: 27. mars, kl. 20.30-22.00

Tilstede: alle utenom Per Jonny, Karsten, Roy, Leif Karsten, Jarle, Torgeir

Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte
Gjennomgikk raskt forrige møtereferat

Markeds og klubbstatus
OSEBX 445,57. Andelsverdi: 945,86

Klubbavgift
Roy, Rune og Roar har fortsatt ikke betalt klubbavgiften.

Konkurranse
Jarle vinner av K2-2011. (ikke fått vin)

Ny konkurranse (K3-2011):
Jan – Rocksource 3,10
Arild – Polarcus 8,29
Jarle – Rogg 57,25
Per Jonny – Transeuro Energy 1,61
Rune: Marine Harvest
Olav – Aker Solutions 125,20
Torgeir – Gogl
Roar: Kongsberg Gruppen
Vurdering av nye kjøpskandidater, Investeringsstrategi
Polarcus er en spennende aksje

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews