Aksjeklubben 13-Opp

29. januar 2012 (Årsmøte)

Sted: Asparhaug 12
Tidspunkt: 29. jan, kl. 20.30-22.30

Deltagere: Arild, Jan, Olav, Jarle

Planen var at dette møtet skulle være årsmøtet, men grunnet meget lav oppmøte ble det besluttet at vi utsetter dette 14 dager (12. februar). Det er viktig å melde fra om du kommer eller ei. Arild sender ut ny møteinkallelse.

Ellers ble følgende gjort på møtet:
1. Besluttet å videreføre medlemsandelen på kr 1000,-
2. Roy har valgt å slutte i klubben, og vi betaler ut hans 9 andeler til kr 590,- pr stk
3. Ny konkurranse satt i gang (K1-2012)

Ellers kom Olav med et forslag til endring av investeringsstrategi. Det ble diskutert en del hva som skulle til for å få opp interessen i klubben igjen. I året som har gått har vi utført ekstremt få handler (15 stk). For å få opp interessen, bør også antallet handler også øke. Olav mente derfor at vi burde handle ut i fra vår konkurranse. (Kan dra en viss parallell til Dine Penger’s ekspertportefølje)

Vi 4 som var på møtet i går kommer derfor med følgende forslag:

Porteføljen vår bestemmes ut fra de 5 beste i foregående konkurranse til en hver tid. Det investeres da 20% * 5. Altså kommer mitt valg i konkurransen blandt de fem beste, bestemmer jeg at mitt nye valg i konkurransen også skal investeres i for klubben (20%). Er en blandt de 5 som skal velge må en også komme på møtet. Gjør en ikke det, vil den som kom på plass 6 ta over. Stop loss settes til 20% fra kjøpskurs. Tror en feks at børsen skal ned, kan en si at jeg velger å stå i cash. Hvilket også betyr at en ikke velger noe i konkurransen, men står i cash.

Dette forslaget tror vi øker engasjementet med at det blir litt prestisje i å komme blandt porteføljen, samt også får opp møtedeltakelsen. Men sist men ikke minst, vi får klare regler for hvordan vi driver investeringen og forhåpentligvis også en bedre avkastning. Vi bestemmer om vi går for dette forslaget på årsmøtet. Gjør vi det, så kjører vi i gang med en gang da.

Andelsverdi: 590,-

Ny konkurranse (K1-2012):
Jan: Golar (241)
Olav: Marine Harvest (3,22)
Arild: Transeuro Energy (0,67)
Per Jonny: Atea (56,75)
Torgeir: Statoil (148)
Jarle: Kongsberg Automotive (2,33)

 

Arild
Referent

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews