Aksjeklubben 13-Opp

12. februar 2010

Sted: BKK’s lokaler i Haugesund
Tidspunkt: 12. feb, kl. 20.00-22.00

Deltagere: Roy, Jan, Torgeir, Per Jonny, Karsten, Olav og Arild

Rask gjennomgang fra forrige møte og aksjoner her:
Sidene er oppdatert med ny info angående styremedlemmer, medlemsavgift oversikt for 2010 etc.

Markeds og klubbstatus:
Vi sitter fullt i markedet. Solgte oss ut i begynnelsen av korreksjonen og har nå gått inn igjen i håp om at markedet nå snur. En børs som for øvrig er sterkt oversolgt. Status på aktiv portefølje nå er -7%, men har håp om vår tunge investering i Orkla (144′) vil holde mot sitt støttenivå på 47,50 (RSI forøvrig på utrolig lave 18!).

Orkla ligger også an til å gi oss et utbytte på ca 7500,-

Gjennomgang av møtekalender:
Vi gikk kort igjennom møtekalenderen og det var ingen innvendinger mot oppsatt møteplan sålangt. Kan bli endringer underveis.

Andeler og medlemsavgift:
Karsten har tegnet seg for 3 nye andeler fra forrige møtet. Andelsverdi dette møtet er beregnet til å være: 1037,-.

Medlemsavgiften på 500,- er begynt å komme inn. Viktig at alle som betaler MÅ gi Arild og Olav beskjed. Oversikt over innbetaling finnes her.

Konkurranse:
Jan ble den suverene vinner av årets første konkurranse med Crew Gold Corp (41,94%). (Vinflaska gis på neste møtet).

Ny konkurranse (K2-2010):
Jan – London Mining
Per Jonny – TGS
Olav – Marine Harvest
Arild – Subsea 7
Torgeir – Aker Biomarine
Karsten – Chermaq
Roy – Songa

Kjøpskandidater, investeringsstrategi:
Vi holder et øye med London Mining. Men først og fremst følger vi med dagens portefølje, og at den ikke faller for mye før vi må selge den.
Ellers gikk turen videre til Irish Viking, M&M og Samson hvor vi forøvrig løste en rekke verdensproblemer. 🙂

 
Arild
Referent

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews