Aksjeklubben 13-Opp

5. desember 1999

Sted: UMOE
Tidspunkt: 5. des, kl. 20.00 – 23.30
Deltagere: Alle unntatt Jan, Leif Karsten og Sigmund

Etter div. diskusjon etter forrige møte ( E-mail) ble det bestemt alternativ 3 ang stopp loss/vinn

Alt 3. Salg hvis 15% ned fra TOPP, 20 % opp fra kjøp.

Konkuranse:
Trond ble suveren vinner med +50%, sammenlagt vant Jan. Begge tildelt premie i form av typen VIN.

Årsmøte skal holdes 16 januar på samme sted og til samme tid.

Regner med at regnskapet ikke er klart men at dette blir godt kjent på et ekstra ordinært årsmøte senere (sammen med et ordinært møte)

Saker skal mailes til alle (E-mail/WEB er vedtatt medium)

Vi prøver med en ny megler for å spare kurtasje ved handel.

Arild ordner med skjema osv. for konto hos Stocknet. Arild Sjekker også pris på Investech for klubben og vi vil prøve med et abonnement.

Kjøp/Salg:
Kreditkassen selges pris: BestMulig.

Kjøper:
Bergesen 6 stemmer Kjøper 300.-
EeverCom 9 ” Kjøper 1000.-
NHY 2
OCR 3

Diskusjon vedrørende mulighet for flere medlemmer og/eller flere andeler for nåværende medlemmer.
Da de fleste var interessert i å øke antall andeler ble det bestemt å ikke ta inn nye medlemmer enda.

Diskuterte også når og hvordan skal en kunne kjøpe nye andeler. Dette er noe uklart i følge vedtektene. En må være OBS på at i motsetning til å investere i et aksjefond vil vi måtte beregne gevinst tap og eventuelt skatte av dette selv om en ikke har solgt andeler.

Grunnen til dette er at klubben ikke er et selvstendig skatteobjekt. I et aksje fond vil du ikke få noe gevinst/tap med påfølgende skatt så lenge du ikke selger andeler.
Beregningen blir da salgssum minus kostpris +/- justeringer som RISK og kurtasje.

Klubben kjøper og selger aksjer og må gjøre en gevinst/taps beregning og medlemmen må event. skatte av gevinster som klubben har hatt. Fordelingen av denne gevinst/tap kan være vanskelig og eller urettferdig.

En som kjøper andel i feks. desember skal da ha gevinst/tap på denne andelen fra kjøpsdato (desember)
Dette kan bli vanskelig å håndtere. Alternativt kan en bare dele gevinst/tap på det antall andeler som er ved årsslutt.

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews