Aksjeklubben 13-Opp

13. april 1999

Sted: SCS
Tidspunkt: 13. april, kl. 20.00 – 22.15
Deltagere: Alle unntatt Sigmund, Jan og Rune

Punkter som ble tatt opp:
Investeringsobjektet
Hva er god avkastning ?
Hva skal vi si oss fornøyd med av gevins og selge ?
Gebyrfaktor
Info fra DNB v/Per Jonny

Vi prøver å selge ved ca 10% ( 3000.-) i avkastning på en post.

Det blei videre bestemt å selge:
ITR for 9,1,-
SOF for 21.-
HIT for 14.-

Investeringsobjekteter som ble bestemt å kjøpe når penger på konto:
PRS kjøpes for __ kurs 13/4 var 55.-
SAG kjøpes for__ kurs 13/4 var 80,5,-
ORK kjøpes for__ kurs 13/4 var 117.-

Det er og stemning for å prøve å få inn en fjerde aksje post i porteføljen, ved å redusere de andre postene og ved økning av kapital etter salg med fortjeneste.

En konkurranse blant medlemmene hvor hver enkelt velger ut en aksje som de tror på ble startet. Vinner er den som har størst verdistigning til neste møte. Premie blir overskuddet fra Roy’s kantinefond.

Følgende aksjer ble valgt:
Arild TAT
Olav NYA
Roy WAT
Torgeir KVI
Ernst MHO
Per Jonny MED
Roar NSG
Jostein DNB
Trond PGS
Leif Karsten OTR
Jan TOM
Rune
Sigmund ULS

Neste møte 11. Mai

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews