Aksjeklubben 13-Opp

19. januar 2014 (Årsmøte)

Sted: Asparhaug 12
Tidspunkt: 19. januar 2014, kl 20:30-22:15
Deltagere: Per Jonny, Leif Karsten, Roar, Jan, Olav, Karsten og Arild (Resten gitt beskjed)

 1. Årsberetning 2013
  Arild leste opp årsberetning for 2013 skrevet av Jarle. Veldig bra og godkjent
 2. Regnskap v/Olav (Revisor har ingen bemerkninger)
  a) Alle har betalt inn kontigent og andel kanotur
  b) Utgifter for året er på kr 8556,- (Nordnet, vin, etc…)
  c) Renteinntekter på kr 9,74,-
  d) Kr. 5084,- i utbytte
  e) Kontantbeholdning SR-Bank: 3024,- / Nordnet: 93643,-
  f) Andelsverdi v/årsmøtet: 700,50 (mot 576,80 året før). Økning på 21,5%
 3. Valg av nytt styre
  a) Leder tar et nytt år. Det samme gjør resten av styret: Karsten (styremedlem), Jan (revisor), Olav (regnskap/investeringer), Jarle (sekretær/styremedlem), Jarle/Torgeir (Investeringskomitte).
  b) Rune har muligens møtelokale på jobb til rådighet. Vi ønsker å benytte dette. Har da feks mer mulighet for å invitere foredragsholdere. Det ble bla nevnt av Arvid Bakken kunne vært interessant å invitert.
 4. Årskontigent
  Årskontigent på 1000,- forblir uforandret.

Jan mottok Cognac (Nansen XO) for årsvinner 2013, samt Karsten fikk sin vinflaske for vinner av siste konkurranse 2013. Årsmøtet avsluttet, og ordinært møte fortsatte.

——————————————————————————————————————————–

Klubbmøte 1 – 2014:

Konkurranse (K1-2014):
Jan (SAS) – 18,80
Jarle (Det Norske Oljeselskap) – 66,15
Torgeir (Algeta) – 359,50
Karsten (Eltek) – 7,81
Olav (Marine Harvest Group) – 7,50
Per Jonny (Olav Thon) – 1021,00
Arild (Golden Ocean) – 13,30
Leif Karsten (Tomra) – 56,00
Roar (Norske Skog) – 6,07

Investeringer:
Tomra og SR-Bank selges. SAS, Eltek, Marine Harvest, Olav Thon og Golden Ocean kjøpes.

Møteplan:
Leder lager til møteplan og sender ut møteinnkallelser og legger datoene inn i websiden

Liverpool tur:
Alle har betalt hospitality billetter til Jan. Nå må vi booke hotell. Fortsatt usikker om kamp forblir på lørdag eller søndag. Blir den på lørdag, har vi mulighet å reise videre til London til en evnt fotballkamp nedover i divisjonene der.

Jan booker 5 doble rom på Hilton Hotel i Liverpool. Alle må scanne inn sitt pass og sende til Jan ifbm booking av flybilletter.

Hårfagrerittet:
Satser på stort deltagerantall her i år!

Medlemsavgift 2014:
1000,- settes inn på kto: 3333.20.81336. Gi beskjed til Olav og Arild når det er betalt inn.

 

Referent: Arild

Leave a Reply


Hit Counter provided by laptop reviews