Aksjeklubben 13-Opp

24. august 2014

Deltakere: Rune, Karsten, Torgeir og Arild
Ikke møtt: Olav, Per Jonny, Leif Karsten, Jan (alle gitt beskjed) og Jarle, Roar (ikke gitt beskjed)

Sted: Jarl Kvam Transport (20:30-21:30)

Status:
Porteføljeverdi: 777
OSEBX: 606

Konkurranse:
Karsten vinner av K5 (fikk vin). Gratulerer!

Ny konkurranse (K6):
Karsten: Awilco Drilling (151)
Jan: RCL (391,50)
Torgeir: Tanker Investments (69,75)
Arild: Golden Ocean Group (11,13)
Olav: REC Silicon (3,21)
Leif Karsten: DNB (113,30)
Rune: EOC (7,40)
Jarle: Polarcus (2,55)
Per Jonny: Statoil (173,60)

Investeringer:
Velger å beholde RCL da den er i fint driv, selv om vi fraviker regler. Men med kun 4 på møtet så er vi uansett i mangel på investeringsobjekt.

Kanotur:
Det kommer nye forfall til 13. september, så vi kan heller ikke dra denne dagen. Nye forslag til datoer er: 20. eller 27. september. Arild sender ut mail.


Hit Counter provided by laptop reviews