Aksjeklubben 13-Opp AS

Sosialt

DN 6. aug 2005: Sosial aksjeglede

Aksjegutta på tur! Fin artikkel fra Dagens Næringsliv 6 august 2005.