Aksjeklubben 13-Opp AS

Investtech


Teknisk Analyseverktøy fra Investtech har uten tvil vært et av våre beste beslutningsstøttesytem for å kunne foreta både kjøp og salg av enkelt-akser på Oslo Børs.


Teknisk analyse benyttes aktivt av Aksjeklubben 13-Opp AS for å identifisere trender og kursinformasjoner, enten det gjelder kjøp og salg.

Vi har benyttet systemet i flere år, og dette har uten tvil bidratt mye til vår godt avkastninger på våre investeringer.

Systemet har også bidratt sterkt til læring for alle våre aksjonærer!

Comments are currently closed.