Aksjeklubben 13-Opp

Konkurranse 2021

Sammenlagt
Navn K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Sum Plass
Arild 7 9 10 8 1 35
Jan 10 10 9 1 3 33
Leif Karsten 4 4 3 6 9 26 3
Olav 6 7 1 4 8 26 3
Per Jonny 3 3 7 2 2 17 1
Rune 5 5 5 5 6 26 3
Torgeir 8 1 4 9 5 27
Jarle 9 8 2 3 4 25 2
Karsten 1 2 8 10 10 31
Roar 2 6 6 7 7 28
K5-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Northern Drilling 10.30 14.80 43.69% 1
Jan Arendal Fossekompani * 280.00 328.00 17.14% 3
Leif Karsten Veidekke 128.20 120.20 -6.24% 9
Olav Atea 156.00 149.00 -4.49% 8
Per Jonny Golden Ocean Group 60.50 72.50 19.83% 2
Rune AF Gruppen 193.20 200.00 3.52% 6
Torgeir Frontline 60.06 63.92 6.43% 5
Jarle S.D. Standard Drilling 1.14 1.23 7.89% 4
Karsten Carasent 40.80 37.10 -9.07% 10
Roar NAS 40.80 2.63 -2.80% 7
K4-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Navamedic 27.70 26.40 -4.69% 8
Jan Arendal Fossekompani 224.40 310.00 38.15% 1
Leif Karsten Yara 439.00 438.20 -0.18% 6
Olav KID 101.50 108.60 7.00% 4
Per Jonny Nordic Semiconductor 150.80 165.70 9.88% 2
Rune AF Gruppen 183.40 193.20 5.34% 5
Torgeir Frontline 64.70 60.06 -7.17% 9
Jarle ABG Sundal Collier 8.59 9.39 9.31% 3
Karsten Magnora 29.70 25.95 -12.63% 10
Roar IDEX Biometrix 2.71 2.63 -2.80% 7
K3-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Goodtech 13.50 11.90 -11.85% 10
Jan Scatec 276.40 272.80 -3.60% 9
Leif Karsten Yara 411.60 439.00 6.66% 3
Olav KID 90.80 101.50 11.78% 1
Per Jonny Strongpoint 30.90 30.80 -0.32% 7
Rune AF Gruppen 173.40 183.40 5.77% 5
Torgeir Frontline 61.15 64.70 5.81% 4
Jarle ABG Sundal Collier 7.89 8.59 8.87% 2
Karsten Multiconsult 160.00 159.00 -0.63% 8
Roar Aker 696.00 725.00 4.17% 6
K2-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Saga Pure 3.98 3.40 -14.57% 9
Jan Scatec 324.80 276.40 -14.90% 10
Leif Karsten Yara 388.00 411.60 6.08% 4
Olav Kahoot 109.40 107.80 -1.46% 7
Per Jonny Zalaris 55.00 59.00 7.27% 3
Rune AF Gruppen 164.60 173.40 5.35% 5
Torgeir Frontline 50.75 61.15 20.49% 1
Jarle Arcus 45.40 43.50 -4.19% 8
Karsten Multiconsult 140.00 160.00 14.29% 2
Roar Aker 662.00 696.00 5.14% 6
K1-2021 (* = Korrigert for utbytte)
Navn Objekt Startkurs Sluttkurs Avkast. % Plass
Arild Saga Pure 4.22 3.98 -5.69% 7
Jan Scatec 388.00 324.80 -16.29% 10
Leif Karsten Yara 386.60 388.00 0.36% 4
Olav Kahoot 115.40 109.40 -5.20% 6
Per Jonny Hexagon 60.20 61.90 2.82% 3
Rune AF Gruppen 169.80 164.60 -3.06% 5
Torgeir Frontline 53.90 50.75 -5.84% 8
Jarle Axactor 9.83 8.89 -9.56% 9
Karsten Multiconsult 133.00 140.00 5.26% 1
Roar Aker 636.00 662.00 4.09% 2